Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger har siden 2004 vært Norges største og viktigste integreringstiltak. Målet med ordningen er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede dem til arbeid eller utdanning.
Hånd med penn som skriver i blokk.

I 2022 deltok 1400 personer i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, en økning på 500 fra året før.  Kilde: IMDi - Introduksjonsprogrammet  Av deltakerne som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark i 2022 var 63 prosent i arbeid eller utdanning året etter (fig. 1). Dette er litt lavere enn gjennomsnittet i landet.

Figur 1. Andel deltakere som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i 2022 som var i utdanning eller arbeid året etter. Kilde: IMDi.

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet har falt betydelig etter 2018 (fig. 2). Dette skyldes at forrige "store" migrasjonsbølge var fra 2015 til 2017. De som da kom var i hovedsak ute av introduksjonsprogrammet 2018 - 2020, etter en makstid på tre år (med mulighet for ett år ekstra). Fra 2021 til 2022 økte igjen antall deltakere. Dette skyldes det store antallet flyktninger fra Ukraina.

Figur 2. Antall deltakere i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, 2005 - 2022. Kilde: IMDi.

Les mer om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet får opplæring i norsk og samfunnskunnskap, livsmestring i nytt land og foreldreveiledning.