Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

OrganisasjonsformInterkommunalt selskap
Org. nr 893924132 (brreg.no)
Etableringsdato Opprettet 1. januar 2009
Eiere Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder  med 20 % hver
Selskapets formål Selskapet skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i regionen. Videre skal senteret bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisthelsetjenester. Senteret skal utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder:

- Spesialistbehandling og utredning

- Etterutdanning

- Rådgivning

- Videre- og spesialistutdanning

- Forskning

- Folkehelsearbeid

Historisk bakgrunn for eierinteressen Det politiske grunnlaget for de regionale kompetansesentra  er nedfelt i  St. meld. 35. (2006 – 2007).  De 5 fylkene i regionen gikk sammen i 2009 og dannet TKS. De andre helseregionene i landet  har etablert tilsvarende kompetansesentra. 
Styrende organer Representantskapet. Bjørn Horgen Ellingsen BFK, er representantskapets leder fra 2016 - 2018
Daglig leder

Jan Ingve Helvig (59) cand. odont.

Tlf: 37075300

Mob: 90832723

Sørlandet sykehus

Sykehusveien 1

Arendal

Styremedlemmer

Hvem og fra hvilken eier som representeres

Ordinært styre har fratrådt per 11.03.2019. Følgende avviklingsstyre håndterer avviklingen:

  • Jostein W. Eikeland (TFK)
  • Trond Tjomstøl (VFK)
  • Siw Lene Dyvold (A-A) 
  • Jan Henrik Danielsen (V-A)
  • Marianne Moi (BFK)
  • Marianne Vangsnes representant for de ansatte ved TKS.
Styresammensetning og valgperiode

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtalen

Avtaler mellom VFK og selskapet Strategiplan
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloud.net)
Merknader  Selskapet er under avvikling. Vestfold fylkeskommune har varslet uttreden av TKS 31.12.2019
Hjemmeside Tannhelsetjenestens Kompetansesenter sør (tksor.no)
Ansvarlig saksbehandler

Ved spørsmål kontakt:

Kristine Myre Pedersen, rådgiver tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune

E-post: kristinemyp@vfk.no

Mobil: 470 40 360

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: 14.03.19 .

Oppdatering utført av: .Anita Jørgensen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 08.03.2023 kl.14:42