Biogass Oslofjord

Informasjon om Biogass Oslofjord

For valgperioden 2023– 2027 er følgende representanter valgt inn til styringsgruppen fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Lasse Berntzen (H)

Arild Theimann (AP)

Ansvarlig sektor: Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 18.12.2023 kl.17:21