Styrer, råd og nemnder

Vestfold fylkeskommune er representert i eksterne styrer, råd og nemnder. Det er utarbeidet en oversikt over aktuelle styrer, råd og nemnder som viser deltagelse og oversikt over hvem som er valgt inn fra fylkeskommunen.                               Siden oppdateres fortløpende

Biogass Oslofjord

Bypakke Larvik

Bypakke Tønsbergregionen (overordnet styringsgruppe)

Conferense of Peripheral Maritim Regions (CPMR)

CPMR Nordsjøkommisjonen

Distriktsprogramråd for NRK Vestfold og Telemark

Europapolitisk forum

Frisk Oslofjord 

Færder Nasjonalparkstyre

Godskonsept Vestfold/Telemark

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

Jernbaneforum Sør

KS Fylkesmøte

KS Landsting

Nettverk for bærekraftige regionbyer

 

Nordsjøkommisjonens arbeidsgruppe Smarte Regioner

Nordsjøkommisjonens Energi og klimaendring-gruppe

Nordsjøkommisjonens Transportgruppe

Oslofjordens Friluftsråd

Osloregionens Europakontor

Partnerskap landbruket

Politisk Forum Skagerrak

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark

Ringvirkningsprosjekt for CCS i Vestfold og Telemark

Rovviltnemnda region 2 (Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud)

Samarbeidsråd for folkehelse

Samarbeidsavtale med Kaunas

Samarbeidsavtale med Schleswig-Holstein

Samhandlingsarena for Grønn industri i Vestfold og Telemark

Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark

Trygg trafikk

Verdiskaping Vestfold

Vestfold og Telemark vannregion

Østlandssamarbeidets Europaforum

Østlandssamarbeidet fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

Østlandssamarbeidet fagpolitisk for samferdsel

Østlandssamarbeidet kontaktutvalg

Østlandssamarbeidet Representantskapet

 

Publisert: 20.11.2017 Oppdatert: 14.03.2024 kl.13:07