Østlandssamarbeidet Representantskapet

Info om Østlandssamarbeidet Representantskapet

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Fylkesordfører Anne Strømøy (H) 

Varafylkesordfører Ellen Eriksen (Frp)

Ansvarlig sektor: 

Publisert: 19.07.2022 Oppdatert: 04.12.2023 kl.16:15