Nordisk Transportpolitisk netværk og deltagelse på studietur

For valgperioden 2024 – 2027 er følgende representanter valgt inn til årsmøtet fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Knut Anvik (FRP)

Liselotte Aune Lee (AP)

Ansvarlig sektor: Samferdsel

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

02.05.2024 kl.15:28