Politisk forum Skagerak

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til dialogforumet fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Dag N. Kristoffersen (V)

Arild Theimann (AP)

Ansvarlig sektor: SAMF

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

05.03.2024 kl.16:39