Partnerskap for landbruket

For valgperioden 2024 – 2027 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Fra posisjonen

Dag N. Kristoffersen (V)

 

Mari Pran (H)

Fra opposisjonen

Elisabeth Irgens Hokstad (SP)

 

Rune Høiseth (AP) 

Ansvarlig sektor: Samfunnsutvikling

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

02.05.2024 kl.11:23