KS Fylkesmøte

KS har i hvert fylke et fylkesstyre som består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer. Fylkesstyret blir valgt for en periode på fire år av KS’ fylkesmøte, som består av utsendinger fra kommunene i fylket og fylkeskommunen. 

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Anne Strømøy (H) 1. Johanne Kirsebom (H) 2. Mats Flåtten (H)
Jan Birger LØken (H) 1. Pål Ese (H) 2. Stian Hauenschild (H)
Lasse Berntzen (H) Mari Pran (H)
Ellen Eriksen (FRP) Ola Buvik Skedsmo (FRP)
Knut Anvik (FRP) Anne Grethe Hauan (FRP)
Suzy Haugen (V) Dag N. Kristoffersen (V)
Bror-Lennart Mentzoni (KRF) Benedicthe Lyngås (KRF)
Arild Theimann (AP) 1. Arild Theimann (AP) 2. Lisa Agathe Winther (SV)
Mette Kalve (AP) Ada Lassen-Urdahl (AP) 
Lisa A. Winter (SV) Per-Asbjørn Andvik (SP)
Elisabeth Irgens Hokstad (SP) Rune Høiseth (AP)
Harald Moskvil (MDG) Anne Line Nilsson (MDG)
Maren Njøs Kurdøl (Rødt) Liselotte Aune Lee (AP)

Ansvarlig sektor: ØSE

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 02.05.2024 kl.11:47