Vestfold og Telemark vannregion

Informasjon om Vestfold og Telemark vannregion

For vannregion Vestfold og Telemark vil plandokumentene fra den tidligere Vest-Viken vannregion gjelde for planperioden 2016 - 2021 . I tillegg ble også "Planprogram for regional plan for vannforvaltning i Vest-Viken vannregion 2022 - 2027" og "Hovedutfordringer i vannregion Vest-Viken 2022-2027" fastsatt. Disse dokumentene er vannregion Vestfold og Telemark sine ledende dokumenter for det kommende arbeidet med ny regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestfold og Telemark i planperioden 2022 - 2027.  

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til styringsgruppen fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Mari Pran (H) Dag Nordbotten Kristoffersen (V)
Rune Høiseth (AP) Harald Moskvil (MDG)

Ansvarlig sektor: SIK

 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 04.12.2023 kl.15:41