Vest-Viken vannregion

Informasjon om Vest-Viken vannregion

Klima- og miljødepartementet og Energidepartementet vedtok endringer i vannforskriften 25. januar. Vedtaket omfattet blant annet at Vestfold og Telemark vannregion avvikles og at Vest-Viken vannregion reetableres. Buskerud fylkeskommune er utpekt som ny vannregionmyndighet for Vest-Viken vannregion.
Vest-Viken vannregion strekker seg fra Kragerøvassdraget i sørvest, til Lier- og Drammensvassdraget i nordøst.
Vannregionen består av Vestfold, Buskerud, store deler av Telemark og deler av Innlandet. Endringene trådte i kraft 1. februar 2024.

Det er gjeldende regionale vannforvaltningsplaner for perioden 2022 – 2027 som ikke påvirkes av de vedtatte endringene i vannforskriften

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til styringsgruppen fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Mari Pran (H) Dag Nordbotten Kristoffersen (V)
Rune Høiseth (AP) Harald Moskvil (MDG)

Ansvarlig sektor: SAMF

 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 03.07.2024 kl.10:24