Bypakke Tønsberg (overordnet styringsgruppe)

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til overordnet styringsgruppe fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

fylkesordfører Anne Strømøy (H) 

Liv Karto (H)

fylkesvaraordfører Ellen Eriksen (Frp)

Suzy Haugan (V)

leder av hovedutvalg for samferdsel Knut Anvik (Frp)

Bror-Lennart Mentzoni (Krf)

opposisjonsleder Are Karlsen (AP)

Mette Kalve (AP)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

18.12.2023 kl.17:35