Bypakke Larvik

Informasjon om Bypakke Larvik

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til styringsgruppen fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liv Karti (H)

Mari Pran (H)

Ansvarlig sektor: 

Publisert:

22.07.2022

Oppdatert:

04.12.2023 kl.15:51