Verdiskaping Vestfold

Verdiskaping Vestfold (VSV) er det regionale partnerskapet i Vestfold. I perioden 2011-2015 er fylkeskommunens 3 valgte medlemmer i Verdiskapning Vestfold fylkesordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Se partnerskap og nettverk

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Rune Hogsnes (H)

Ellen Eriksen (Frp)

Jan Nærsnes (H)

Kåre Pettersen (V)

Harald Moskvil (Mdg)

Arve Høiberg (Ap)

Ansvarlig sektor: Regional

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12:53