Frisk Oslofjord

Formål

Visjonen er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres. 

Styringsgruppe:

Består av representanter fra Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Kongsberggruppen, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet

Prosjektgruppen

  • Havforskningsinstituttet
  • Kongsberg Maritime
  • Kartverket
  • Norges Geologiske undersøkelser
  • Norsk institutt for vannforskning
  • INSPIRIA science center

Finansiering

  • Sparebankstiftelsen DnB
  • Klima- og Miljødepartementet
  • Viken Fylkeskommune
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Til styringsgruppen: Kåre Pettersen (V) med vara Pål Ese (H)

 

Valgperiode

Prosjektperioden (Frisk Oslofjord I) 2018 -2021 (mulig forlenget til Frisk Oslofjord 2)2021 -2024 

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

Dokumenter ligger her

HKEN 71/18, Vestfold fylkeskommune

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Link til nettside

 

Info om vannforvaltningen finner du her

Frisk Oslofjord

«Slå på lyset under vann"

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Lars Wilhelm Solheim, rådgiver 

Publisert:

10.02.2021

Oppdatert:

04.12.2023 kl.15:38