Conference of Peripheral Maritim Regions (CPMR)

For valgperioden 2024 – 2027 er følgende representanter valgt inn til årsmøte fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Dag N. kristoffersen (V)

Rune Høiseth (AP)

Ansvarlig sektor: Ssamfunnsutvikling

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

02.05.2024 kl.15:26