Nordsjøkommisjonen (NSC)

For valgperioden 2024 – 2027 er følgende representant valgt inn til årsmøte fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Arild Theimann (AP)

Ellen Eriksen (Frp)

Ansvarlig sektor: 

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

02.05.2024 kl.15:35