Færder nasjonalparkstyre

Informasjon om Færder nasjonalparkstyre

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Medlem

Bjrn-Kristian Svendsrud (Frp)

Tine TRamberg (H)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

27.02.2024 kl.16:16