Distriktsprogramråd for NRK Vestfold og Telemark

Informasjon om Distriktsprogramråd for NRK Vestfold og Telemark

Det velges 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representant valgt inn til rådet fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Ola Buvik Skedsmo (FRP) Anne Grethe Hauan (FRP)
Elin Agdestein Gran (AP) Atle Bonstad (AP)
Katharina Halvorsen Nygaard (H) Stian Hauenscild (H)

Ansvarlig sektor: 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 02.05.2024 kl.12:13