KS Landsting

Vestfold fylkeskommune skal være representert med fire delegater, alle med personlige valgte varamedlemmer.

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Anne Strømøy (H) Jan Birger LØken (H)
Knut Anvik (FRP) Ellen Eriksen (FRP)
Arild Theimann(AP) Elisabeth Irgens Hokstad (SP)
Mette Kalve (AP) Lisa A. Winter (SV)

Ansvarlig sektor: ØSE

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 02.05.2024 kl.11:46