Rovviltnemnda region 2 (Aust-Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark)

Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestingene. Det er fylkespolitkere som sitter i nemnda.   

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til nemnda fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Ellen Eriksen (FRP) Dag Nordbotten Kristoffersen (V)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 04.12.2023 kl.15:44