Jernbaneforum Sør IPR

Informasjon om Jernbaneforum Sør IPR

Jernbaneforum Sør er et regionalpolitisk samarbeid mellom fylkeskommunene i: Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark.

 

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til forumet fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Knut Anvik (FRP) Suzy Haugan (V)
Bror-Lennart Mentzoni (KRF) Stian Hauenschild (H)
Liv karto (H) Pål Ese (H)
Liselotte Aune Lee (AP) Nikolai Bratsberg (SV)
Harald Moskvil (MDG) Per-Asbjørn Andvik (SP)
   
Til representantskapet:  
   

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 04.12.2023 kl.15:49