Bypakke Grenland

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til politisk koordineringsgruppe fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Terje Riis Johansen (SP) 

Maja Foss Five (H)

Gunn Marit Helgesen (H)

Thorleif Fluer Vikre (FRP)

Sven Tore Løkslid (AP)

Ådne Naper (SV)

Ansvarlig sektor: SIK

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10:31