Fjellnettverket

Formål

Fjellnettverket arbeider for levande og livskraftige bygder i fjellområda. Fjellnettverket er pådrivar for ein politikk som sikrar at ressursar og verdiar i fjellområda gjev grunnlag for utvikling og trivnad i fjellbygdene.

Fjellnettverket arbeider gjennom 

 • å vera ein aktiv deltakar og leverandør i regionalpolitiske diskusjonar
 • å formidle kunnskap om fjellområda
 • å delta aktivt i internasjonalt samarbeid
 • setja i verk eigne prosjekt og tiltak

 

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

 • Styreleder: Olav Røssum (Sp), Innlandet fylkeskommune
 • Nestleder: Inger Lise Lund Stulien (Ap), Setesdal regionråd
 • Terje Riis-Johansen (Sp), Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Marit Bjerkås (Ap), Trøndelag fylkeskommune
 • Odd Erik Holden (Sp), Valdres Natur og kulturpark
 • Christian Elgaaen (Sv), Røros kommune
 • Solveig Vestenfor (Ap), Regionrådet for Hallingdal

Varamedlemmer: 

 1. Hanne Velure (H), Innlandet
 2. Lina Bringsli (Krf), Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 3. Bjarne Eiolf Holø (Sp), Regionrådet Nord- Gudbrandsdal
 4. Guri Heggem (Sp), Trøndelag fylkeskommune
 5. Trond Kjetil Jore (Ap), Tinn kommune
 6. Liv Margit Karto (H), Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Terje Riis-Johansen (Sp)

Vara:

Lina Bringsli (Krf) og Liv Margit Karto (H)

Valgperiode

Funksjonstida er 4 år og tilsvarer valgperioden.

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

Fjellnettverkets vedtekter

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

Dekker reiseutgifter.

Ansvarlig sektor/saksbehandler

NIK/ Audun Mogen

 

Publisert:

13.11.2020

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53