Innovasjon Norge Buskerud - Vestfold

Til styret i Innovasjon Norge innstilles følgende representanter fra Vestfold fylkeskommune for valgperioden 2023 - 2027:

1. Stian Hauenschild (H)

2. Elisabeth Irgens Hogstad (SP)

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 28.11.2023 kl.14:26