Jomfruland Nasjonalparkstyre

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Heidi Herum (SP)

Henriette F. Vikre (FRP)

Muctarr Coroma (KRF) 

Steinar Gullvåg (AP)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53