Nordsjøkommisjonens Energi og klimaendringsgruppe

Formål

Politisk og administrativt samarbeid for regioner rundt Nordsjøen om temaer innenfor energi og klima

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

Faggruppe under Nordsjøkommisjonen. Gruppen ledes av Executive Secretary Magnus Engelbrektsson, Västra Götaland, Sverige og administrativ sekretær Tara Murray fra Aberdeenshire, UK.

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Ådne Naper (SV)

Det er ikke oppnevnt vara

Valgperiode

2020-2023

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

Gruppe under Nordsjøkommisjonen (CPMR)

Hovedtemaene gruppa jobber med er:

  • Fornybar energi med mål om økt produksjon av fornybar energi i regionen.
  • Energieffektivisering med mål om mer forskning, utvikling, testing og ta i bruk måter å bruke energi mer effektivt i industri, næringsliv, offentlig sektor og innbyggere.
  • CCUS (karbonfangst, bruk og lagring) med mål om at CCUS blir tatt i bruk i regionen samt økt påskoging og restaurering av ødelagte økosystemer.
  • Klimatilpasning med mål om at Nordsjøregionen blir klar, tilpasningsdyktig og tilpasningsdyktig mot klimaendringer.

Arbeidet er hovedsakelig organisert som felles møter i gruppa..

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

Alle utgifter dekkes av fylkeskommunen

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK - Linn Johnsen

Publisert:

02.03.2021

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53