Sandefjord folkehøyskole

Det velges tre medlemmer med varamedlemmer til styret i Sandefjord folkehøyskole.

For valgperioden 2023– 2027 er følgende representant valgt inn fra Vestfold  fylkeskommune:

Informasjon om styret i Sandefjord folkehøyskole
Medlem Vara
Benedicthe Lyngås (Krf) Arne Ludviksen (Krf)
Jill Eirin Undem (H) Per-Eivind Johansen (H)
Mette Kalve (AP)  Fabian Wahl Sandvold (AP)

Ansvarlig sektor: Opplæring og tannhelse

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 29.11.2023 kl.14:29