Verdensarvrådet

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Arve Høiberg (AP) 

Tone Berge Hansen (AP)

Aina Dahl (V)

Knut Anvik (FRP)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53