Vest-Telemarkrådet

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Mette Kalve (AP) 

Lina Bringsli (KRF)

Ansvarlig sektor: SIK

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53