Veiledninger

Slik sender du en interpellasjon

Interpellasjonen sendes fylkesordfører med kopi til administrasjonen v/ politisk støtte (politikk@vestfoldfylke.no) senest fem virkedager før møtet.

Det er fylkestingets medlemmer og varamedlemmer som skal ta sete i fylkestingets møte som kan fremsette interpellasjoner.

Reglementets § 27 Interpellasjon

https://www.vtfk.no/meny/politikk/reglement/reglement-for-politisk-saksbehandling/#heading-h2-28

Slik sender du forslag

Forslag skal legges i First Agenda Live.

Forslaget kan sendes i forkant av eller i møtet. Utvalgssekretær sender forslaget ut når det blir fremmet i møtet.

Følgende forslag kan fremmes muntlig: valg eller ansettelse, utsettelse eller oversendelse av saken som er til behandling og at forslaget ikke skal vedtas.

Reglementets § 21 – Forslag

https://www.vtfk.no/meny/politikk/reglement/reglement-for-politisk-saksbehandling/#heading-h2-21

Slik stiller du spørsmål

Hvis du ønsker å stille spørsmål til møteleder sendes dette direkte til møteleder som svarer opp i møtet.

Det anbefales å stille spørsmålet på forhånd slik at møteleder har mulighet til å gi et fyllestgjørende svar.

Det åpnes ikke for debatt eller replikk/ordskifte i tilknytning til spørsmålet eller møteleders svar.

Reglementets § 26 Spørsmål og svar

https://www.vtfk.no/meny/politikk/reglement/reglement-for-politisk-saksbehandling/#heading-h2-27

Slik sender du krav om møtegodtgjørelse

Dersom du ikke mottar fast godtgjørelse, må du søke om dette i etterkant av hvert møte. Dette gjøres via reiseregningsskjema.

Klikk på linken Min Side – Visma i boksen Digitale verktøy

http://vt-a-srv-vsm01:8080/hrm/ansatt?23

• Ved møte som varer en halv dag inkludert reisetid inntil 4 timer godtgjøres med kr. 1839 (dagsats beregnet av heltids folkevalgte)
• Ved møte som varer en dag inkludert reisetid over 4 timer godtgjøres med kr. 3678,- (dagsats beregnet av heltids folkevalgte)

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder, kapittel II. Arbeidsgodtgjørelse, § 6. Godtgjørelse til varamedlem  

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder - Vestfold fylkeskommune

Slik skriver du reiseregning

Her finner du veiledning for utfylling av reiseregning

Slik melder du forfall

For brukere av First Agenda Live skal forfall til hele dager meldes i løsningen. For andre brukere og/eller forfall til deler av dag, skal melding om forfall sendes skriftlig til leder i det aktuelle møtet og til politisk støtte på e-post politikk@vestfoldfylke.no. Husk å oppgi forfallsgrunn!

Det er leder i det aktuelle møtet eller fylkesordfører som avgjør om det foreligger gyldig forfall.

Politisk støtte kaller inn vara.

Kapittel IV. Dekning av utgifter og tapt inntekt, § 9. Forfall til møter og trekk i godtgjørelse  

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder - Vestfold fylkeskommune

Slik meldes tapt arbeidsfortjeneste

For nye folkevalgte blir første mulighet for å melde tapt arbeidsfortjeneste 22. november 2023.

17. desember 2023 er siste mulighet for å melde tapt arbeidsfortjeneste for møter i 2023. Krav sendt etter dette vil ikke bli behandlet.

Her finner du veiledningen til hva som må gjøres før du kan føre tapt arbeidsfortjeneste på reiseregningen 

Slik søker du om midlertidig eller permanent fritak

Permisjon og fritak

Søknad om permisjon (uttreden) og fritak fra verv skal til behandling i arbeidsutvalget som innstiller til fylkestinget.

Kommuneloven har regler med vilkår for uttreden og fritak i § 7-9.

I søknad om permisjon og fritak er det viktig at det opplyses om følgende:

  • Om det søkes om permisjon (midlertidig fritak) eller fritak fra resten av valgperioden
  • For hvilken periode det søkes om permisjon
  • Hvilke verv det søkes om permisjon eller fritak fra
  • Årsaken til at det søkes om permisjon eller fritak

Ved flytting ut av fylkeskommunen er man ikke lenger valgbar og skal tre ut av vervene sine.

Ved flytting tilbake til fylkeskommunen innen 2 år har man rett til å tre inn igjen i vervene.

 

Søknad om permisjon eller fritak , og informasjon om flytting skal sendes til politikk@vestfoldfylke.no

Slik oppretter du brukerkonto i First Agenda Prepare 

Du finner sakspapirene dine i First Agenda Prepare.
Det vil bli gitt opplæring i bruk av First Agenda Prepare for nye folkevalgte.

Veiledning til hvordan du oppretter bruker finner du her

Generell veileder for bruk av prepare First Agenda finner du her

First Agenda Live

Votering i selve møtet foregår i First Agenda Live.
Det vil bli gitt opplæring i bruk av First Agenda Live for nye folkevalgte.

Her finner du veiledningen for trinnvis innføring i bruk av First Agenda Live

Slik bruker du Teams i digitale utvalgsmøter

Her finner du veiledningen for hvordan du bruker Teams i digitale utvalgsmøter

Publisert: 25.11.2020 Oppdatert: 08.02.2024 kl.07:56