Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av 13 av representanter. De tar avgjørelser i saker det er tildelt myndighet i, eller gir innstilling til fylkestinget. Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget. Listen under viser fylkesutvalgets representanter 2023-2027.

Høyre

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anne Strømøy (H)

Fylkesordfører

anne.stromoy@vestfoldfylke.no

909 66 469

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Johanne W. Kirsebom (H)

johanne.w.kirsebom@vestfoldfylke.no

924 71 997

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Jan Birger Løken (H)

Leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur og gruppeleder

jan.birger.loken@vestfoldfylke.no

907 59 549

Venstre

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Dag N. Kristoffersen (V)

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø og gruppeleder

dag.n.kristoffersen@vestfoldfylke.no

929 87 745

Fremskrittspartiet

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ellen Eriksen (FrP)

varafylkesordfører og gruppeleder

ellen.eriksen@vestfoldfylke.no

952 24 229

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Knut Anvik (FrP)

Leder av hovedutvalg for samferdsel

knut.anvik@vestfoldfylke.no

906 43 251

Kristelig Folkeparti

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Bror-Lennart Mentzoni (KrF)

Leder av PSU og gruppeleder

brorlennart.mentzoni@vestfoldfylke.no

915 11 027

Arbeiderpartiet

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Arild Theimann (Ap)

opposisjonsleder og gruppeleder

arild.theimann@vestfoldfylke.no

932 27 837

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mette Kalve (Ap)

mette.kalve@vestfoldfylke.no

984 57 947

Sosialistisk Venstreparti

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Lisa Agathe Winther (SV)

gruppeleder

lisa.agathe.winter@vtfk.no

915 22 302

Senterpartiet

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Per-Asbjørn Andvik (Sp)

gruppeleder

perasbjorn.andvik@vestfoldfylke.no

957 45 114

Miljøpartiet De Grønne

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Harald Kjær Moskvil (MDG)

gruppeleder

harald.moskvil@vestfoldfylke.no

909 45 800

Rødt

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdoel@vestfoldfylke.no

958 24 866