Utvalg, råd og nemnder

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon. Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet og fylkeskommunens øvrige politiske organer utgår fra fylkestinget.

Fylkestinget

Fylkestinget

Utvalg

Fylkesutvalget

Arbeidsutvalget

Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur

Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalg for utdanning

Kontrollutvalget

Partssammensatt utvalg

Råd

Råd for eldre

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Ungdomsrådet

Nemnd

Yrkesopplæringsnemnda

 

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 18.12.2023 kl.17:07