Hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalget behandler blant annet saker om fylkesveiene, kollektivtrafikk, drosjesentraler og transportordningen for funksjonshemmede.

Medlemmer av hovedutvalg for samferdsel 2023-2027

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Knut Anvik (FrP)

Leder av hovedutvalg for samferdsel

knut.anvik@vestfoldfylke.no

906 43 251

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Suzy Christina Haugan (V)

suzy.haugan@vestfoldfylke.no

472 37 572

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Liv Karto (H)

liv.karto@vestfoldfylke.no

902 73 077

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Stian Hauenschild (H)

stian.hauenchild@vestfoldfylke.no

913 89 656

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Fabian Wahl Sandvold (Ap)

fabian.wahl@vestfoldfylke.no

404 71 330

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Per-Asbjørn Andvik (Sp)

gruppeleder

perasbjorn.andvik@vestfoldfylke.no

957 45 114

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdoel@vestfoldfylke.no

958 24 866

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Bror-Lennart Mentzoni (KrF)

Leder av PSU og gruppeleder

brorlennart.mentzoni@vestfoldfylke.no

915 11 027

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anne Grethe Hauan (FrP)

anne.grethe.hauan@vestfoldfylke.no

404 05 353

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Pål Ese (H)

paal.ese@vtfk.no

900 24 010

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Liselotte Aune Lee (Ap)

liselotte.lee@vestfoldfylke.no

950 24 333

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

hilde.andersen@vestfoldfylke.no

920 14 516

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Harald Kjær Moskvil (MDG)

gruppeleder

harald.moskvil@vestfoldfylke.no

909 45 800

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for samferdsel