Hovedutvalg for utdanning

Hovedutvalget behandler blant annet saker om videregående opplæring – offentlige og private, voksenopplæring, kvalitetsutvikling i skolen og tannhelse.

Medlemmer av hovedutvalg for utdanning 2023-2027

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Lasse Berntzen (H)

Leder av hovedutvalg for utdanning

lasse.berntzen@vestfoldfylke.no

922 09 217

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mats Flåtten (H)

mats.flaatten@vestfoldfylke.no

404 50 226

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ola Buvik Skedsmo (FrP)

ola.buvik.skedsmo@vestfoldfylke.no

474 47 702

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ada Lassen-Urdahl (Ap)

ada.lassen.urdahl@vestfoldfylke.no

417 60 765

Grå silhuett av person - illustrasjon
Atle Bonstad (Ap)

atle.bonstad@vestfoldfylke.no

934 05 421

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
André Heggheim (R)

andre.heggheim@vestfoldfylke.no

934 39 907

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Johanne W. Kirsebom (H)

johanne.w.kirsebom@vestfoldfylke.no

924 71 997

Bjørn Kristian Svendsrud (FrP)

b.svendsrud@vestfoldfylke.no

976 65 324

Grå silhuett av person - illustrasjon
Camilla Bilstad Johannessen (V)

camilla.bistad.johannessen@vestfoldfylke.no

960 12 902

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Elin Agdestein Gran (Ap)

elin.agdestein.gran@vestfoldfylke.no

452 65 040

Grå silhuett av person - illustrasjon
Pernille R. Grung (SV)

pernille.reppesgard.grung@vestfoldfylke.no

993 68 353

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for utdanning