Vestfold fylkeskommunale eldreråd 2023 - 2027

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha et eldreråd som skal velges av fylkestinget for valgperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder for eldre. Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldre i fylket.

Medlemmer 

  1. Jan Morten Lillehagen, Forsvarets seniorforbund
  2. Merete Dahl, Pensjonistutvalget Fagforbundet
  3. Kari Asmyhr, Pensjonistforbundet
  4. Bjørn Jostein Langfjøran, Utdanningsforbundets pensjonistlag
  5. Thor Reinert Olsen, Landsforbundet for pensjonister (LOP)
  6. Jonfinn Brean, Telepensjonistene, nestleder
  7. Lisbeth Johansen, Seniornett Norge, leder
  8. Tove Gulliksen (INP)
  9. Tom Andreas Bøen (AP)

Du finner reglementet her

Publisert: 21.01.2020 Oppdatert: 05.02.2024 kl.18:27

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for Vestfold og Telemark eldreråd 2019-2023.