Partssammensatt utvalg

Utvalget behandler blant annet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer av partssammensatt utvalg 2023-2027

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ellen Eriksen (FrP)

varafylkesordfører og gruppeleder

ellen.eriksen@vestfoldfylke.no

952 24 229

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Bror-Lennart Mentzoni (KrF)

Leder av PSU og gruppeleder

brorlennart.mentzoni@vestfoldfylke.no

915 11 027

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdoel@vestfoldfylke.no

958 24 866

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Arild Theimann (Ap)

opposisjonsleder og gruppeleder

arild.theimann@vestfoldfylke.no

932 27 837

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Dag N. Kristoffersen (V)

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø og gruppeleder

dag.n.kristoffersen@vestfoldfylke.no

929 87 745

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Jan Birger Løken (H)

Leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur og gruppeleder

jan.birger.loken@vestfoldfylke.no

907 59 549

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mette Kalve (Ap)

mette.kalve@vestfoldfylke.no

984 57 947

Ansattrepresentanter

Monica Hansen, Fagforbundet - monica.hansen@vestfoldfylke.no

Beate Husby, Akademikerne - beate.husby@vestfoldfylke.no

Mariann Nilsen, Utdanningsforundet, mariann.nilsen@vtfk.no

Sven Erik Gunnerød, Delta, sven.gunnerod@vtfk.no

 

 

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for partssammensatt utvalg.