Partssammensatt utvalg

Utvalget behandler blant annet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer av partssammensatt utvalg 2023-2027

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ellen Eriksen (FrP)

varafylkesordfører og gruppeleder

ellen.eriksen@vestfoldfylke.no

952 24 229

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Bror-Lennart Mentzoni (KrF)

Leder av PSU og gruppeleder

bror-lennart.mentzoni@vestfoldfylke.no

915 11 027

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Are Karlsen (Ap)

gruppeleder

are.karlsen@vestfoldfylke.no

911 37 727

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdoel@vestfoldfylke.no

958 24 866

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Dag N. Kristoffersen (V)

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø og gruppeleder

dag.n.kristoffersen@vestfoldfylke.no

929 87 745

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Jan Birger Løken (H)

Leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur og gruppeleder

jan.birger.loken@vestfoldfylke.no

907 59 549

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mette Kalve (Ap)

mette.kalve@vestfoldfylke.no

984 57 947

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for partssammensatt utvalg.

Ansattrepresentanter

Olaug Skau, Fagforbundet, olaug.skau@vtfk.no

Karin Winsnes Gullichsen, Akademikerne, karin.gullichsen@vtfk.no

Kristin Viumdal, Utdanningsforundet, kristin.viumdal@vtfk.no

Mariann Nilsen, Utdanningsforundet, mariann.nilsen@vtfk.no

Sven Erik Gunnerød, Delta, sven.gunnerod@vtfk.no