Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Hovedutvalget behandler blant annet saker om klimastrategier og planer, klima og miljø, regional utvikling innen forskning og innovasjon, næringsutvikling,  konsesjonssaker for mini- og mikrokraftverk, turisme, energi- og kraftutbygging og - produksjon, marine ressurser og Fagskolen.

Medlemmer av hovedutvalg for næring, klima og miljø 2023-2027

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Dag N. Kristoffersen (V)

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø og gruppeleder

dag.n.kristoffersen@vestfoldfylke.no

929 87 745

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anna Pedersen (FrP)

anna.pedersen@vestfoldfylke.no

975 50 394

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Stig Arild Nilsen (H)

stig.arild.nilsen@vestfoldfylke.no

907 86 792

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Arild Theimann (Ap)

opposisjonsleder og gruppeleder

arild.theimann@vestfoldfylke.no

932 27 837

Heidi Ørnlo (Ap)

heidi.ornlo@vestfoldfylke.no

991 68 445

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Elisabeth Irgens Hokstad (SP)

elisabeth.irgens.hokstad@vestfoldfylke.no

900 29 796

Portrett av mann med grå bakgrunn Foto: Anders Palmer Holmen
Ingar Eikbråten (Frp)

ingar.eikbraaten@vestfoldfylke.no

908 42 789

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mari Pran (H)

mari.pran@vestfoldfylke.no

913 25 431

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Tine Ramberg (H)

tine.maria.ramberg@vestfoldfylke.no

479 78 100

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Rune Høiseth (Ap)

rune.hoiseth@vestfoldfylke.no

982 31 994

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Lisa Agathe Winther (SV)

gruppeleder

lisa.agathe.winter@vtfk.no

915 22 302

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for næring og reiseliv.