Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur

Hovedutvalget behandler blant annet saker om kultur, museum, idrett, spillemidler, folkehelse, friluftsliv, frivillighet, biblioteksutvikling og trygge lokalsamfunn.

Medlemmer av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur 2023-2027

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Jan Birger Løken (H)

Leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur og gruppeleder

jan.birger.loken@vestfoldfylke.no

907 59 549

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Petter Berg (H)

petter.berg@vestfoldfylke.no

918 86 783

Grå skygge av person - illustrasjon
Odin Thune (V)

odin.thune@vestfoldfylke.no

988 00 768

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Tom Andreas Bøen (Ap)

tom.andreas.boen@vestfoldfylke.no

969 09 196

Grå silhuett av person - illustrasjon
Tonje Granmo (Ap)

tonje.granmo@vestfoldfylke.no

468 25 855

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Nicolai Bratsberg (SV)

902 18 987

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Katharina Halvorsen Nygaard (H)

katharina.halvorsen.nygaard@vestfoldfylke.no

957 01 423

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ellen Eriksen (FrP)

varafylkesordfører og gruppeleder

ellen.eriksen@vestfoldfylke.no

952 24 229

Bilde av dame med grå bakgrunn. Foto Anders Palmer
Benedichte Lyngås (KrF)

benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no

456 75 062

Grå silhuett av person - illustrasjon
Ketil Teigen (Ap)

ketil.teigen@vestfoldfylke.no

469 13 170

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anne Line Nilsson (MDG)

anne.nilsson@vestfoldfylke.no

913 29 540

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for partssammensatt utvalg.