Partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner 2020-2024

Foto: Nattakorn Maneerat/Getty Images Plus

Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk i 2020 partnerskap med 13 ulike frivillige og humanitære organisasjoner. Målsetningen med avtalene er en felles innsats som skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse. Avtalene skal ivareta både frivillighetens autonomi og fylkeskommunens regionale utviklingsmål.

Avtalene ble inngått med Vestfold og Telemark fylkeskommune og vil fortsette ut 2024. Fra 1. januar 2024 vil ansvaret deles mellom de to nye fylkeskommunene etter hvor organisasjonen geografisk har sitt tyngdepunkt. 

Organisasjoner med partnerskapsavtaler er: 

 • DNT Telemark 
 • Kirkens bymisjon Aust-Agder og Telemark 
 • Kirkens SOS Tunsberg og Kirkens SOS Telemark
 • Selvhjelo Norge, Vestfold, Telemark, Viken 
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
 • Pensjonistforbundet Telemark
 • Telemark landbruksselskap
 • Telemark Røde kors
 • Vestfold og Telemark idrettskrets
 • Frivillighetssentralene 
 • Vestfold Røde Kors og Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Bymisjon
 • Unge Leve (Landsforeningen ved etterlatte ved selvmord)

Publisert: 31.08.2021 Oppdatert: 06.05.2024 kl.12:34

Anne Slåtten

Folkehelserådgiver

988 01 294

anne.slaatten@vestfoldfylke.no