Jakt på kystsel

I Vestfold er det åpnet for jakt på steinkobbe langs hele kysten.
Foto: alarifoto
Det er fylkeskommunen som gir tillatelser til jakt og registrerer felte seler. For å få tillatelse til å jakte sel må det søkes til fylkeskommunen på eget digitalt søknadsskjema, samt at jegeren må ha avlagt godkjent skyteprøve for storvilt.

Seljakt krever grunneiers tillatelse hvis den foregår fra tørt land, men ved jakt på sjøen, eller grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann er jakten fri.

Jakten på kystsel er ikke omfattet av viltloven (med unntak av regler om grunneierretten og våpen). Det er derfor tillatt å jakte sel fra båt med motor. I Vestfold er det åpnet for jakt på steinkobbe langs hele kysten.

Jakttid på steinkobbe er 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september.

Personer som får jakttillatelse, bes om å følge vilkår satt i tillatelsen vedrørende kvotesituasjon. Alle som har fått tillatelse til å jakte sel skal sende inn rapport etter jaktsesongen, selv om det ikke er jaktet eller skutt sel.

Kvote for 2024, kvoten er fylt og jakten er avsluttet

Kvote for 2024 er 50 steinkobber, kvoten er fylt og jakten er nå avsluttet. 

Søk om fellingstillatelse

For å jakte kystsel må man søke om tillatelse fra fylkeskommunen. Link til søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema for jakt på kystsel i Vestfold 2025, vil bli tilgjengelig november/desember.

Melde om felt sel

Personer som har fått fellingstillatelse bes om å følge vilkår satt i tillatelsen vedrørende kvotesituasjon.

Melding om felt sel 

Sluttrapport

Alle som har fått tillatelse til å jakte sel skal sende inn rapport etter jaktsesongen, selv om det ikke er jaktet eller skutt sel.

Sluttrapport for jakt på kystsel i Vestfold

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 14.03.2024 kl.13:50

Fangstrapport

Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk