Vilt- og fiskeforvaltning

Fylkeskommunen har ansvar for forvalting av høstbare, ikke truede arter av vilt og innlandsfisk.

Fylkeskommunen skal gi kommuner og rettighetshavere råd på disse områdene. Ulike tilskuddsordninger blir også behandlet av fylkeskommunen.

Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk