EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Rammeprogram 2014-2021 har et budsjett på 2,8 milliarder euro

Les mer om EØS-midlene

EØS-avtalen er altså hovedfundament i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital. Helt siden 1994 har Norge bidratt til dette programmet. 

Siden 2004 har støtten som utgjør EØS-midlene blitt fordelt inn i to ordninger. Den ene ordningen er finansiert av Norge alene (engelsk: Norway Grants), mens den andre ordningen (EEA Grants) også inkluderer bidrag fra Island (3 prosent) og Liechtenstein (1,2 prosent). Norges andel utgjør totalt i underkant av 98 prosent begge ordningene sett under ett.

Søk om støtte

Hvem kan søk om støtte?

Norske bedrifter, forskningseinstutter og offentlig aktører

Hvilken områder kan man søke finansiering for?

Aktører kan søke om midler dersom de har en samarbeidsprosjekter innen grønn næringsutvikling, fornybar energi, energisikkerhet og effektivitet, helse, hav og IKT.

Tilbud fra Innovasjon Norge

Er du nysgjerrig på EØS-midlene, og lurer på hvordan et prosjektsamarbeid kan skape verdi for bedriften din? Avdelingen for EØS-midler i Innovasjon Norge har en egen nettside med informasjon om åpne utlysninger, kommende arrangementer og andre viktige nyheter. Innovasjon Norge tilbyr også finansiering og partner-søk for de som er interessert å søk på EØS-midler. Les mer om EØS-midlene på Innovasjon Norge sine nettsider

Publisert: 29.06.2022 Oppdatert: 03.04.2023 kl.09:48