EU-programmer og prosjektutvikling

Vestfold fylkeskommune skal skape sterke, felles møteplasser for internasjonale spørsmål. Møteplassene skal oppfattes som aktuelle og attraktive, og de utvikles i nært samarbeid med våre partnere.
Vi kan tilby kompetanse, møteplasser og kunnskapsdeling om internasjonalt arbeid for kommuner og andre. I avsnittene under kan du lese mer om hva det konkret innebærer.
 

Vi kan tilby

  • Informasjon og veiledning til kommuner, organisasjoner og næringsliv som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter, i samarbeid med KS og Osloregionens Europakontor. 
  • Informasjon og veiledning til fagavdelinger internt i fylkeskommunen som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter.
  • Informasjon og veiledning til videregående skoler som ønsker økt internasjonal innsats, eller inngå strategiske partnerskap i EU, i samarbeid med fylkeskommunens utdanningsavdeling og Diku. 
  • Informasjon og veiledning om aktuelle EU-program og EUs finansieringsordninger.
  • Formidle erfaringer fra tidligere og pågående EU-prosjekter.

 

Prosjektutvikling og prosjektassistanse

Vestfold fylkeskommune skal ha høy internasjonal prosjektkompetanse. Prosjektutviklingen skal skje i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale faglige instanser. Gode søknader og effektiv prosjektledelse er en suksessfaktor i internasjonalt prosjektarbeid. Vi skal bruke europeiske programmer i dette arbeidet.

 

EU-programmer

DIGITAL Europa-programmet

DIGITAL Europa er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Gjennom programmet får norske virksomheter mulighet til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer i Europa om å bygge felleseuropeiske kapasiteter innen digitale teknologier. 

Les mer om DIGITAL Europa!