New European Bauhaus

"If the European Green Deal has a soul, then it is the New European Bauhaus which has led to an explosion of creativity across our Union." - Ursula Von der Leyen, President of the EC

New European Bauhaus (NEB) er en pådriver som bringer European Green Deal til live på en mer attraktive, innovasjonsrik og menneskesentrert måte. Med dette skal det være mulig å bringe European Green Deal nærmer oss. Slik at alle skal kunne se, føle og oppleve den grønne transformasjonen. 

Les mer om New European Bauhaus

Tematikken rundt NEB

Ved å skape broer mellom ulike bakgrunner, skjære på tvers av fagområder og bygge på deltakelse på alle nivåer, inspirere New European Bauhaus en bevegelse. Bevegelsen skal være med å tilrettelegge og styre transformasjonen av våre samfunn langs tre uatskillelige verdier;

 • bærekraft - fra klimamål til sirkularitet, null forurensning og biologisk mangfold
 • estetikk - kvalitet på opplevelse og stil, utover funksjonalitet
 • inkludering - fra å verdsette mangfold, til å sikre tilgjengelighet og rimelighet

Kommisjonen har satt opp fire sentrale nøkkeltemaer som skal være med å lede tiltakets gjennomføring:

 1. gjenopprett kontakt med naturen
 2. gjenvinne følelsen av tilhørighet 
 3. prioritering av områder som trenger det mest 
 4. fremme langsiktige livssykluser og integrert tekning
Les mer om hvordan NEB er satt opp

NEB Community 

New European Bauhaus er satt opp av flere partner og aktører. Nedfor er det en oversikt som fellesskapet for NEB

ønsker du å les mer om fellesskapet til NEB? klikk her

 

NEB Lab

NEB Lab er et samskapingsrom til tjeneste for det nye europeiske Bauhaus-samfunnet, for levering av vakre, bærekraftige og inkluderende prosjekter for å forbedre vårt daglige liv.

NEB Lab-prosjekter manifesterer det nye europeiske Bauhaus i konkrete handlinger med to oppdrag:

 • å legge forholdene til rette for det grønne skiftet, som nye verktøy, rammer, politiske anbefalinger osv.
 • å utløse konkret transformasjon på bakken

Hva gjør NEB Lab?

NEB Lab er en prosjektbasert struktur der teamene selvorganiserer seg for å oppnå konkret endring på et bestemt sted eller i en bestemt kontekst.

Det nye europeiske Bauhaus-fellesskapet og EU-institusjonene utvikler autonomt prosjektforslag for NEB Lab. Forslag blir NEB Lab-prosjekter etter en prosess som sikrer et klart formål, åpenhet mot samfunnet og veldefinerte mottakere.

NEB-laboratoriet:

 • Sikrer sammenheng på tvers av prosjekter og tilpasning til de nye europeiske Bauhaus-prinsippene.
 • Støtter prosjektutvikling ved å utfordre forslag, koble prosjekter med samfunnet og institusjoner for ytterligere støtte, og bygge bro mellom lokale tiltak med den europeiske og internasjonale dimensjonen.
 • Tilbyr prosjekter plass på en dedikert online plattform, veiledning og kommunikasjonsstøtte.

NEB Lab gir ikke finansiering til prosjekter, men prosjektgrupper kan vurdere støtte- og finansieringsalternativer, for eksempel støtte i naturalier, EU, nasjonal, regional eller lokal offentlig finansiering, sponsing.

Ønsker du å lese mer om NEB Lab? Klikk gjerne her 

Søk om støtte

New European Bauhaus (NEB) er en kobling til de eksisterende EU-programmene. Det betyr at NEB ikke har egne midler å dele ut, men flere EU-programmer har tiltak og utlysninger som støtter oppunder verdiene, målene og intiativene til NEB. Du finner mer informasjon om de ulike utlysningene og hvor mye støtte de kan gi i lenken under.

 Les mer om tiltakene 

NEB Prizes

Prisene anerkjenner og belønner eksisterende prosjekter og unge menneskers konsepter, som viser at de bærekraftige løsningene som fremmes av European Green Deal, også kan være inkluderende og vakre, og bringe opplevelser av høy kvalitet til folks hverdag.

Prisene vil bli delt ut i fire tematiske kategorier:

 • Koble til naturen igjen
 • Gjenvinne en følelse av tilhørighet
 • Prioritere stedene og menneskene som trenger det mest
 • Behovet for langsiktig livsløpstenkning i det industrielle økosystemet.

I hver kategori er det tre parallelle konkurransestrenger:

1. Nye europeiske Bauhaus-mestere for eksisterende og avsluttede prosjekter

Vinnerne mottar 30 000 euro og en kommunikasjonspakke.

2. Nye europeiske Bauhaus Rising Stars for konsepter av unge talenter i alderen 30 eller mindre

Vinnerne mottar EUR 15 000 og en kommunikasjonspakke.

3. Nye europeiske Bauhaus Education Champions for utdanning og læringstiltak

Vinnerne får 30 000 euro og en kommunikasjonspakke.

 

Hvem kan søke og når?

Premiene er åpne for søknader fra EUs medlemsstater. For første gang i år er de også åpne mot Vest-Balkan. Innleveringsfristen er 31. januar kl. 19:00

Les mer om NEB Prizes eller søk om prisene

 

Bli involvert

Hvordan kan du være en del av denne bevegelsen?

 

 

 

 

 

Publisert: 08.12.2022 Oppdatert: 16.02.2023 kl.12:40