Samhandlingsarena for grønn industri

Her finner du informasjon om kommende møter og gjennomførte møter i samhandlingsarenaen

Samhandlingsarena for grønn industri er en møtearena som sikter mot å skape et bredt samarbeid mellom aktører i regionen på tvers av teknologi og geografi. Målet er å finne løsninger for å bli en klimapositiv industriregion med god kraftbalanse. Vi legger opp til tre til fire møter i året. 

Tidligere møter

Fylkeskommunen arrangerte aller første møte for Samhandlingsarena for grønn industri tirsdag 07. februar 2023, på fylkeshuset i Skien. Over 80 deltakere var til stede. Les mer om første møte her!

Se Sverre Gotaas sin presentasjonen om energikommisjonen fra siste møte her. 

Kommende møter

Vi sikter mot et møte høsten 2023. Følg gjerne med på vtfk.no og på fylkeskommunen sin LinkedIn-side. Oppdateringer kommer. 

Samhandlingsarena for grønn industri er en videreføring av Ringvirkningsprosjektet for karbonfangst og lagring (CCS) i Vestfold og Telemark. Les mer om Ringvirkningsprosjektet under.

Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark

Fylkeskommunen har tatt initiativ til å starte et ringvirkningsprosjekt for karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS). Satsingen kommer i kjølvannet av regjeringens prosjekt «Langskip» som innebærer etablering av et fullskala karbonfangstanlegg ved Norcem i Brevik. Denne etableringen gir muligheter for vesentlige ringvirkninger og verdiskaping i vår region, også utover de som er direkte knyttet til utslippsreduksjon.

Hvilke ringvirkninger kan "Langskipet" bidra med for regionen vår?

Vestfold og Telemarks største utfordringer for å oppnå et bærekraftig samfunn er definert i Regional planstrategi 2020-2024: 1) lav verdiskaping, 2) høyt utenforskap og 3) betydelige klimautslipp.

Etablering av fullskala karbonfangst i regionen kan på sikt bidra til både økonomisk bærekraft gjennom konkurransefortrinn og økt lønnsomhet i industrien, sosial bærekraft gjennom nye grønne arbeidsplasser, og miljømessig bærekraft ved reduksjon i klimagassutslippene. For å oppnå dette, er det avgjørende at vi bidrar til samordnet innsats for prioriterte ringvirkninger av CCS i regionen.

Gjennom kartlegging av ringvirkninger og konkrete løsninger for realisering av dem vil dette samarbeidsprosjektet bidra til kunnskap om optimal utnyttelse av mulighetene CCS gir for regionen. Eventuelle begrensninger i infrastruktur eller kraftsituasjon vil søkes avdekt.

Hva ønsker vi å oppnå med ringvirkningsprosjektet?

Effektmålet for prosjektet er å øke aktivitet og konkurranseevne i industrien som gir grønn verdiskaping i relatert næringsliv og akademia i Vestfold og Telemark.

Mer informasjon om prosjektets oppbygning finnes her.

 

Publisert: 19.03.2021 Oppdatert: 30.11.2023 kl.11:48

Tore Øystein Strømsodd
Seksjonsleder klima og næring