Det nye fylkesbiblioteket i Vestfold

Ansattbilder

Publisert:

28.11.2023

Oppdatert:

28.11.2023 kl.08:04

Fra 1. januar 2024 bygges Vestfold fylkesbibliotek opp på nytt som et team i Kulturseksjonen.

Etter at fylket Vestfold og Telemark ble delt, består det nye fylkesbibliotekteamet av Aase Wivestad, Steinar Engeland, Pernilla Slotte Hjermann, Trygve Kikut, Siri Haga Torgersen og Anita Hvarnes Evensen. I tillegg får vi en ny teamleder som starter 1. mars.

Vårt oppdrag er fremdeles å bidra til regional bibliotekutvikling. Vi jobber som før med råd og veiledning, utviklingsprosjekt (blant annet Digin-prosjektet), litteraturformidling og leselyst, koordinering fellestjenestene som e-bokkonsortiet, lånesamarbeid og transportordningen og kurs og møter. I tillegg følger eierskapet til Sommerles til Vestfold og prosjektlederstillingen som varer ut 2024, legges til oss.

Vi ser for oss to overordnede fagområder for bibliotekutviklingen i Vestfold. Det ene området er litteraturfeltet og omfatter alt fra litteraturkunnskap til leselyst og formidling. Det andre området handler om biblioteket som arena for folkeopplysning og informasjon, fellestjenestene og de digitale innholdstjenestene. I tillegg har vi flere temaer som berører begge disse fagområdene som samlingsutvikling, bibliotekene som møteplass og planer og strategiarbeid. 

Det nye fylkesbiblioteket vil også jobbe med å synliggjøre bibliotekenes rolle i de store samfunnsutfordringene. Spesielt når det gjelder utenforskap og ytringsfrihet er bibliotekene viktige i nærsamfunnet, men også innenfor bærekraftsmålene spiller bibliotekene en viktig rolle.

Vi vil løse samfunnsoppdraget vårt i samarbeid med de fem bibliotekene i Vestfold og vi starter opp 2024 med et kick-off 17. januar.

 


Emneord:

Fylkesbibliotek