Nytt møte for formidlingsnettverket

Illustrasjon ved etablering av nettverket
Foto: Illustrasjon: Pernilla Hjermann

Publisert:

20.02.2024

Oppdatert:

20.02.2024 kl.12:25

Det er planlagt nytt møte for formidlingsnettverket i bybibliotekene i Vestfold og Telemark 28. februar. Møtet blir på Tønsberg og Færder bibliotek og på programmet blir det blant annet nyttig erfarings- og kompetansedeling

Etableringen av nettverket startet i mars 2023. Da tok Tønsberg og Færder bibliotek initiativ til å danne et formidlingsnettverk for folkebibliotekene i Vestfold.  Alle bibliotekene i Vestfold, samt fylkesbiblioteket var samlet til et godt og fruktbart møte på Tønsberg og Færder bibliotek i slutten av mars. Det ble bestemt at fylkesbiblioteket skal lede og koordinere arbeidet. Nettverket møtes fysisk en hel dag pr halvår.  I tillegg legges det opp til digitale møter via Teams.

Nettverket er for bybibliotekene i regionen, og Skien og Porsgrunn bibliotek er invitert inn i samarbeidet.  Målet er å samarbeide og dele kompetanse om litteraturformidling. Eksempler på det vi kan dele og jobbe sammen om er arrangementsserier i alle bibliotek, kostbare aktører (forfatterturné), deling av brosjyrer og innhold på nettsider, Bokgilde for voksne med mer.

En viktig del av nettverksarbeidet er å ha fysiske møter hos de enkelte bibliotek som deltar i samarbeidet for å få tips til eksponering av materiale og arenautvikling rundt formidling.  I september 2023 hadde vi en offisiell start av nettverket i Porsgrunn.  Vi hadde en fin runde på Porsgrunn bibliotek, før vi fortsatte møtet på hotellet tvers over veien.  Dagen gikk med til å høre om litteraturformidling for barn og unge blant annet via Foreningen Les.  Etter lunsj jobbet vi i grupper for å skape og etablere litteraturformidlingsnettverket for voksne.  Nettverket for barn og unge hadde sitt eget opplegg på slutten av kompetansedagen.

Uka etter vinterferien samles nettverket på nytt med Tønsberg og Færder bibliotek som vertskap.  Fylkesbiblioteket er glade for godt samarbeid så langt, og vi gleder oss til fortsettelsen!


Emneord:

Fylkesbibliotek