Første møte med biblioteklederne i nye Vestfold

Møtebord med notater og pc-er

Publisert:

28.11.2023

Oppdatert:

28.11.2023 kl.09:02

Fylkesbiblioteket vil jobbe med bibliotekutvikling i Vestfold i tett samarbeid med bibliotekene. Vi sparker i gang samarbeidet med første samling 17. januar.

Nytt fylke åpner for nye samarbeid og nye samarbeidsformer. Og vi får et annerledes bibliotekfylke. Vestfold har 5 mellomstore bibliotek som allerede har mye utvikling og gode prosjekter på gang og med geografisk korte avstander. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne samarbeide godt om den regionale bibliotekutviklingen.

17. januar inviterer vi til en samling hvor vi ønsker å få innspill fra bibliotekene til det de mener er viktig i bibliotekutviklingen i det nye fylket og hvor vi samler deres ønsker og behov. Vi legger opp til en kort presentasjon fra hvert av bibliotekene om hva de jobber med, utvikling, satsingsområder og behov for kompetanse. Ut fra dette kan vi se om det er noe mønster eller klare retninger i det lokale utviklingsarbeidet rundt om i fylket. 

Dette første møtet er bare starten på samarbeidet i nye Vestfold. Fylkesbiblioteket vil følge opp utover våren med nye samlinger og gode diskusjoner om bibliotekutviklingen i fylket.

 


Emneord:

Fylkesbibliotek