Prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket for 2024

Illustrasjon prosjektfaser

Publisert:

14.02.2024

Oppdatert:

14.02.2024 kl.06:39

Vestfold fylkesbibliotek har blitt tildelt rett under 2 millioner kr etter at Nasjonalbiblioteket har fordelt sine midler ut i biblioteksektoren.

Vestfold fylkesbibliotek har to store, nasjonale prosjekt som er pågående og som har fått støtte også i år. Det er Digin fra teori til praksis og Sommerles.

Digin fra teori til praksis er utviklingsprosjektet bak Bibliotek24. Dette initiativet har ikke bare vist seg å være nasjonalt ressursbesparende for biblioteksektoren, men har også bidratt til å etablere like avtaler og fordelaktige priser for bibliotekene. I tillegg til disse fordelene, har flere bibliotek nå begynt å tilby digitale innholdstjenester, noe som har utvidet og forbedret det digitale tilbudet som bibliotekene gir til innbyggerne. Det pågående arbeidet med å etablere Bibliotek24 sikter mot å sikre en stabil og effektiv drift fremover.

Videreutviklingen av Sommerles er inne i sitt siste prosjektår hvor det har vært en satsning på å gjøre lesekampanjen tilgjengelig for flere, noe som har resultert i en markant økning i antall deltakere. Ikke bare har deltakerne blitt flere, men de leser også mer enn tidligere. I løpet av prosjektperioden har vi også skiftet ut alle de tekniske løsningene og det har blitt gjort en stor jobb med å styrke personvernet for deltakerne. Med nye avtaler, nye tekniske systemer, styrket personvern og økt fokus på digital sikkerhet har vi styrket grunnmuren og infrastrukturen som Sommerles er bygget på, og er bedre rustet enn noen gang til å utvikle kampanjen i takt med endringer i både lesevaner og teknologi.

I tillegg er Vestfold fylkesbibliotek og Telemark fylkesbibliotek inne i prosjektet «Det må være lett å utvikle bærekraftige bibliotek!» sammen med Haugesund, Porsgrunn og Skien bibliotek.
 
Av bibliotekene i Vestfold er det gøy å se at Sandefjord har fått støtte til å jobbe med aktiv formidling.


Emneord:

Fylkesbibliotek