TIBI - biblioteket for tilrettelagt litteratur

Illustrasjonsbilde av bokstaver som flyr ut av en bok

Publisert:

02.07.2024

Oppdatert:

02.07.2024 kl.08:36

Tibi  (tidligere NLB) er biblioteket for personer som har vansker med å lese visuell tekst på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom.  Biblioteket er nå en del av Nasjonalbiblioteket, og lager og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift.

NLB er nå blitt TIBI - biblioteket for tilrettelagt litteratur. Tilbudet er for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese visuell tekst og trykte bøker kan melde seg inn og bli låner ved biblioteket.  Årsaker til nedsatt leseevne kan være svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller, dysleksi og andre lesevansker, ADHD, fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å holde og bla i en bok, kognitive utfordringer og /eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade.


Flere hundretusen mennesker i Norge har nedsatt syn, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som kan gjøre det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker. Tibi skal bidra til at de kan delta i samfunnet på linje med andre. De jobber for et samfunn der alle har tilgang til litteratur og informasjon.

Tibi sine tilbud er ikke for minioritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk.  Lånere som har et annet førstespråk enn norsk, må også ha en lesevanske som er beskrevet ovenfor for å ha lånerett.

Les mer om Tibi sine tjenester her.


Emneord:

Fylkesbibliotek